Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Processos participatius 

Què son?

Són trobades delimitades en el temps per promoure el debat sobre temes concrets de la ciutat entre la ciutadania o entre la ciutadania i l'Ajuntament. Poden tractar quasi qualsevol tema, i pot afectar un o diversos barris i veïnats o tota la ciutat.

Fases

  • Fase d'informació: moment de divulgar el procés de fomentar el debat facilitant informació sobre les fases i característiques del govern i la documentació relativa a la temàtica a debatre.
  • Fase de debat: moment de dur a terme el diàleg i el contrast d'arguments i generar propostes a partir de les aportacions de les persones participants.
  • Fase de retorn: es fa una síntesi del procés, recopilant les principals conclusions dels debats. Aquestes es traslladen als i a les responsables polítics, que han de comunicar com aplicaran els resultats. També cal explicar el calendari d'execució i com i amb quins mitjans durà a terme la proposta resultant.
  • Fase de seguiment: període durant el qual es duu a terme i es facilita el seguiment dels resultats del procés

Oberts

Tancats