Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
Delegat/da de Protecció de Dades 
 • Nom de l’ens: Ajuntament de Castelldefels
 • Unitat encarregada: Comissió de Seguretat i Protecció de Dades 
 • Correu electrònic: cspd@castelldefels.org
 • Telèfon: 936651150
 • Adreça Postal: Plaça de l'Església 1, 08860 Castelldefels (Barcelona)
 • Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: dpd@castelldefels.org
 • Observacions: Funcions principals del Delegat/da de Protecció de Dades (DPD):
  • Informar i assessor el responsable o l'encarregat i els treballadors/es sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Supervisar que es compleix amb la normativa de protecció de dades.
  • Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb les autoritats de control en matèria de protecció de dades.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de les dades personals.

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Castelldefels compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Delegat de Proteccio de dades - Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Si teniu dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament de Castelldefels, podeu contactar amb el/la delegat/ada de Protecció de Dades, que us respondrà el més aviat possible a traves del correu electrònic: dpd@castelldefels.org

Per qualsevol altra qüestió, estarem encantats/des de rebre els vostres suggeriments, que sempre seran benvinguts: Bústia de Queixes i Suggeriments.

Important:

Recordeu, però, que l’exercici de drets de protecció de dades l’heu de fer mitjançant l’apartat de drets d’aquesta mateixa política de privacitat.