Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple Municipal

Grup Municipal Partido Popular
Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
SOM Castelldefels
Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Grup Municipal Partido Popular (12 càrrecs electes)

Manuel Reyes López

Alcalde

Veure fitxa 

David Solé Gimeno

Regidor delegat de Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus i Llicències. 2on. Tinent d'alcadia.

Veure fitxa 

Maria del Mar Sicilia Muñoz

Regidora delegada de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç. 3a. Tinenta d'alcaldia.

Veure fitxa 

Silvia Cangueiro Marquez

Regidora delegada de Comunicació, Noves Tecnologies i Festes

Veure fitxa 

Guillermo Massana Romero

Regidor delegat de Turisme, Hostaleria, Cooperació i Solidaritat i Nova Ciutadania

Veure fitxa 

Javier Hiniesto Domínguez

Regidor delegat de Serveis Socials i Dependència

Veure fitxa 

Ramon Escolá Marco

Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, Llicències i Disciplina Urbanística i Cultura

Veure fitxa 

Maria de los Ángeles Ortega García

Regidora delegada de Presidència, Participació Ciutadana, Polítiques d'Habitatge i Projectes Transversals. 5a. Tinenta d'alcaldia.

Veure fitxa 

Maria Cristina Corona Guijarro

Regidora delegada de Règim Interior, Hisenda i Gestió Econòmica i Financera i Igualtat

Veure fitxa 

Marcos Soler Giménez

Regidor de Platges i Protecció Civil

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Pedro Paredes Rodríguez

Regidor delegat de Medi Ambient i Polítiques d'Estalvi i Sostenibilitat, Mobilitat i Inspecció Polivalent

Veure fitxa 

Cristian Hundamal Gimeno

Regidor

Veure fitxa 

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) (4 càrrecs electes)

Esther Niubó Cidoncha

Regidora

Veure fitxa 

Jordi Planell Solina

Regidor

Veure fitxa 

Eva López Giménez

Regidora

Veure fitxa 

Cristian Guillamón Rojo

Regidor

Veure fitxa 

SOM Castelldefels (3 càrrecs electes)

Fernando Cerpa Fernández

Regidor delegat de Gent Gran i Via Pública i Manteniment. 1r. Tinent d'alcaldia.

Veure fitxa 

Francesca Cruz Muñoz

Regidora delegada d'Esports, Salut i Consum

Veure fitxa 

Ramon Amador Ramos

Regidor delegat d'Educació, Universitats i Joventut

Veure fitxa 

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E) (3 càrrecs electes)

Candela López Tagliafico

Regidora

Veure fitxa 

Javier Martín Sainz

Regidor

Veure fitxa 

Ramon Morera Castell

Regidor

Veure fitxa 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) (2 càrrecs electes)

Lourdes Armengol Aymerich

Regidora

Veure fitxa 

Rita Teresa Borque

Regidora

Veure fitxa 

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts) (1 càrrec electe)

Xavier Amate Paz

Regidor

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats