Coneix quina és la relació de les entitats que constitueixen aquest ens.

Nom de l'ens Tipus d'ens Web de l'ens Tipus de relació Prioritat
Jarfels, S.A. Empresa municipal Web de l'ens Soc. 100% local pertany a Soc. 100% local
Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A Empresa municipal Web de l'ens Soc. 100% local pertany a Soc. 100% local