Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació Descripció tipus pare Nom complert pare Codi INE ens fill Enllaç Més informació Prioritat
Jarfels, SA Empresa municipal Web ens dependent Pertany Ajuntament Ajuntament de Castelldefels 0805695016 http://www.jarfels.net/
Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Empresa municipal Web ens dependent Pertany Ajuntament Ajuntament de Castelldefels 0805695042 http://www.sac.es/