Vols consultar l'expedient del pressupost? Aquí trobaràs els documents que integren l'expedient del pressupost.
Expedient del pressupost 

Què és el pressupost? 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer que explica com l’Ajuntament gestiona els diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi. Serveix per planificar, programar, controlar i avaluar les actuacions municipals i fer el seguiment de les finances. És una eina de caràcter anual i especifica les previsions d’ingressos i despeses.

Any 2022

Expedient d'aprovació del pressupost 2022

Any 2021

Expedient d'aprovació del pressupost 2021

Any 2020 

Expedient de l'aprovació del pressupost 2020 

Altra informació relativa al Pressupost 2020

Pressupost Empreses Municipals 2020

Any 2019

Expedient de l'aprovació del pressupost 2019

Altra informació relativa al Pressupost 2019

Pressupost Empreses Municipals 2019

Any 2018: Expedient de Pressupost

Expedient de l'aprovació del pressupost 2018

Altra informació relativa al Pressupost 2018

Pressupost Empreses Municipals 2018

Any 2017: Expedient de pressupost 

Expedient de l'aprovació del pressupost 2017 

Altra informació relativa al Pressupost 2017

Pressupost Empreses Municipals 2017

Any 2016  

Expedient d'aprovació del pressupost 2016

Altra informació relativa al pressupost

Any 2015