En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupostària trimestral 
Any 2022

 Estat de situació del pressupost de despeses:

Estat de situació del pressupost tancat de despeses:

Estat de situació del pressupost d'ingressos:

Estat de situació del pressupost tancat d'ingressos:

Any 2021 

Despeses: 

Estat de situació del pressupost de despeses:

Estat de situació del pressupost tancat de despeses:

Ingressos:

Estat de situació del pressupost d'ingressos:

Estat de situació del pressupost tancat d'ingressos:

Any 2020

Despeses 

Estat de Situació del Pressupost de Despeses:

Estat de Situació del Pressupost "tancat" de Despeses:

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos:

Estat de Situació del Pressupost "tancat" d'Ingressos:

Any 2019 

 Despeses 

Estat de Situació del Pressupost de Despeses:

Estat de Situació del Pressupost "tancat" de Despeses:

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos:

Estat de Situació del Pressupost "tancat" d'Ingressos:

Any 2018 

 Despeses 

Estat de Situació del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels 2018  

Estat de Situació del Pressupost "tancats" de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels 2018

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2018

Estat de Situació del Pressupost "tancat" d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2018

Any 2017  

 Despeses 

Estat de Situació del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels 2017

Estat de Situació del Pressupost "tancats" de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels 2017

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2017

Estat de Situació del Pressupost "tancat" d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2017

Any 2016

Despeses

Estat de Situació del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels 2016

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2016

Any 2015

Despeses

Estat de Situació del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels 2015 

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2015

Any 2014

Despeses

Estat de Situació del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament de Castelldefels, Patronat Municipal de Comunicació i Imatge i Patronat Municipal d'Esports 2014

Ingressos 

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels, Patronat Municipal de Comunicació i Imatge i Patronat Municipal d'Esports 2014 

Any 2013

Despeses

Estat de Situació del Pressupost de Despeses Ajuntament de Castelldefels 2013 

Ingressos  

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos de l'Ajuntament de Castelldefels 2013