Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Informació relativa a la gestió del patrimoni
Any 2021
 Any 2020
Any 2019 
Any 2018
Any 2017
Any 2016
Any 2015
Any 2014