Documentació: Subvencions atorgades  

Els Serveis Econòmics tenim encarregada la tasca de control i seguiment de les subvencions. Això implica garantir el màxim control i transparència que el propi caràcter de públiques confereix a les ajudes econòmiques i subvencions. És per això que hem confeccionat diferents models de documents que facilitin la tasca de la justificació econòmica als beneficiaris de la subvenció i el control de les mateixes als serveis econòmics.

I, posem a la vostre disposició els següents documents en arxius pdf:

Sol·licitud de Subvenció    

Acceptació subvenció

Justificació econòmica de la subvenció

Model de renuncia total o parcial d'una subvenció rebuda

Ordenança general de subvencions

Normativa que regeix aquestes subvencions: Ordenança en vigor 

Reglament de Subvencions 

Reglament de les subvencions. Arxiu [PDF] reglament 

Llei General de Subvencions

Llei general de subvencions que regula les subvencions (actualitzada amb les modificacions de 2014).