Tens curiositat o necessites consultar el contingut d'algun pla territorial d'urbanisme aprovat per l'ens? No cal que el demanis: aquí els podràs consultar tots.

Plans territorials d'urbanisme

Els plans urbanístics són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per dur a terme la seva política de planejament urbanístic terriritorial. Es configuren a través d'un pla urbanístic general de Catalunya i de plans parcials que corresponen a àmbits territorials més petits.