Aquest apartat et derivarà al mapa que et permetrà visualitzar la informació urbanística de manera gràfica.

Descripció Enllaç Prioritat
Geoportal de Planejament de l'AMB https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
Registre de Planejament Urbanístic http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?municipiSel=08056&reqCode=cerca&&set-locale=ca
Mapa de la ciutat https://www.castelldefels.org/ca/mapes.asp