Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 

Els informes d'impacte ambiental i estudis ambientals són documents tècnics que avaluen les conseqüències per al medi ambient de l’execució d'un pla, programa o projecte, i proposen mesures correctores.

  • Estudis d'impacte i integració paisatgística: No s'ha desenvolupat cap projecte que requereixi d'aquest tipus d'estudi al nostre terme municipal. 
  • Avaluació d'Impacte Ambiental: 

    Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, on es poden consultar els documents de planejament urbanístic això com els estudis ambientals necessaris per a la seva tramitació: http://www.castelldefels.org/ca/menu.asp?id=5362&titol=n

  • Autorització ambiental

No s’ha tramitat cap autorització ambiental al municipi.

Avaluació Ambiental de Planejament
Informes de gestió mediambiental