Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Conjunt de dades que mostra la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels diferents càrrecs.

0 Registres carregats
Gestió de tributs 

Ordenances Fiscals i de Preus Públics

Calendari fiscal

IMPORTANT: 

​Altra informació complementària:

Terminis de pagament i suspensió

Ajornaments i fraccionaments

Taula de beneficis fiscals

Nota informativa IITVTNU/Plusvàlua