Quadre de classificació documental Disponible a: Web Ajuntament de Castelldefels

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.