Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança del mercat de venda no sedentària 08-11-2017 Enllaç
Reglament del servei de biblioteca 08-11-2017 Enllaç
Planejament urbanístic 20-07-2017 Enllaç
Pla director del Castell de Penyafort 22-07-2016 Enllaç
Reglament de funcionament del Consell de Comunicació 02-05-2016 Enllaç
Reglament regulador del funcionament del Registre municipal d'acolliments civils 02-05-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 10-07-2015 Enllaç
Reglament d'ús de la sala polivalent de la biblioteca municipal 22-06-2015 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 13-10-2014 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 11-08-2014 Enllaç
Reglament de l'equipament cívic juvenil Tangram 11-08-2014 Enllaç
Reglament de la Policia Local 11-08-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions 20-06-2014 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 13-06-2014 Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública 27-06-2013 Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 27-06-2013 Enllaç
Ordenança municipal del mercat ambulant 27-06-2013 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 11-02-2013 Enllaç
Ordenança municipal sobre tinença i control d'animals 18-12-2012 Enllaç
Reglament de creació i funcionament del registre electrònic 16-08-2012 Enllaç
Reglament del Registre municipal d'unions estables de parella 20-12-2011 Enllaç
Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana i la protecció de l'entorn 26-10-2011 Enllaç
Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial 06-06-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 02-11-2010 Enllaç
Reglament de l'atorgament de llicències per a l'ocupació i ús temporal dels horts, instal·lacions i serveis del Parc d'Horta Pública 23-03-2010 Enllaç
Reglament del servei del cementiri municipal 21-01-2010 Enllaç
Pla de Protecció Civil: manual d'actuació per a incendis forestals i manual d'actuació per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 17-08-2009 Enllaç
Ordenança municipal de la circulació de vehicles a motor i seguretat vial i quadre de sancions 23-06-2009 Enllaç
Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua 17-07-2007 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 13-07-2007 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels usos de les instal·lacions municipals per a casaments, enllaços civils i altres actes socials 19-06-2007 Enllaç
Reglament de règim intern i funcionament de les escoles bressol municipals 15-03-2007 Enllaç
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics i informàtics per a ús públic 14-08-2006 Enllaç
Reglament general de circulació i quadre de multes 11-05-2004 Enllaç
Normes d'ús de la biblioteca de Santa Margarida i els Monjos 04-12-2003 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció de l'Administració municipal en l'activitat de publicitat dinàmica 09-03-2001 Enllaç
Reglament de serveis funeraris 22-07-2000 Enllaç
Ordenança d'abocament a les xarxes d'aigües residuals 30-04-1997 Enllaç