Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Ajuda'ns a millorar

Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la ciutat? T'escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
El Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos és l’espai d’informació i gestió del conjunt de les ofertes de contractació de l’Ajuntament, des dels anuncis de licitació, els plecs de Condicions generals i particulars, els Projectes Tècnics, i de tota la documentació relacionada.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a Santa Margarida i els Monjos cal que tots coneguem les normatives i ordenances municipals.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes

Informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit d'exposició pública.

L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.