En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Mapa InfoParticipa

El Mapa InfoParticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest atorga una puntuació a cada ajuntament de l'Estat, analitzant els seus webs a partir d'un seguit d'indicadors adaptats a les Lleis de Transparència. 

 Se'n poden consultar els resultats accedint a aquest enllaç. (març 2017)

L'Ajuntament de Figaró-Montmany aquest any 2017 ha fet una aposta per complir els barems en temes de transparència i esperem que els propers resultats siguin altament satisfactoris.