Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Ajuda'ns a millorar

Participa

Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions del nostre municipi.

Pots formar dels òrgans de participació del municipi, com el Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Figaró o la Comissió de Segiument de l'Agenda 21. A més, també tenim un òrgan que impulsa, coordina i vetlla per la qualitat en els processos participatius, la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, CPPC, que es renova cada inici de mandat.

A més, durant aquest 2017 portarem a terme Pressupostos Participatius. Participa-hi!

Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la ciutat? T'escoltem.
Tramitació electrònica Tramitació electrònica
L'Ajuntament us facilita tots els serveis per tal que pugueu gestionar i tramitar còmodament des de casa i amb totes les garanties legals.
Instància genèrica Instància genèrica
Presenteu una sol·licitud al vostre ajuntament.
Bústia de factures Bústia de factures
Si sou proveïdor de l'ens heu de presentar la vostra factura electrònicament.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.