Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

CARTA DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS (pdf)

Font: Seu electrònica del Consell Comarcal

 

1 ÀREA DE TERRITORI I SOTENIBILITAT

1.1 MEDI AMBIENT

1.1.1 Òrgan Tècnic d'Avaluació Ambiental Comarcal

1.1.2 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

1.1.3 Gestor Energètic Comarcal

1.2 OBRES PÚBLIQUES, MOBILITAT, URBANISME I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.2.2 Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals

1.3 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

1.3.1 Plans d'actuació municipals (PAM)

1.3.2 Plans d'autoprotecció (PAU)

1.4 PRÉSTEC DE CARPES ALS AJUNTAMENTS

 

2 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS

2.2 ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I AJUDES TÈCNIQUES

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)

2.2.3 Banc d'Ajuts Tècnics

2.3 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

2.3.1 Atenció als infants i els adolescents i a les seves famílies 

2.3.2 Integració en família extensa

2.3.3 Punt Tècnic de Trobada

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista

2.4 DONA

2.4.1 Informació i atenció a la dona

2.4.2 Atenció i acolliment d'urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència masclista

2.5 GENT GRAN

2.5.1 Atenció a la gent gran, envelliment actiu

2.6 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes

2.6.2 Orientació a la mediació

 

3 ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

3.1 ATENCIÓ CIUTADANA

3.2 CONSUM

3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

 

4 ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 ENSENYAMENT

4.1.1 Gestió de menjadors escolars

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars

4.1.3 Gestió de les gratuïtats dels menjadors escolars

4.1.4 Gestió del transport escolar

4.1.5 Pla Territorial Educatiu

4.1.6 Escola de Música de l'Alt Penedès

4.2 ESPORTS

4.2.1 Premis a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport

4.2.2 Torneig Comarcal de Futbol 7

4.3 CULTURA

4.3.1 Programa Nits a la Fresca al Penedès

4.3.2 Agenda i Catàleg d'Activitats Culturals - Web www.penedescultura.cat

4.3.3 Premis a la participació al web www.penedescultura.cat

4.3.4 Premi a l'Edició de Recerca Històrica

4.3.5 Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia

4.4 JOVENTUT

4.4.1 Oficina Jove de l'Alt Penedès

4.4.2 Portal www.dinamo.cat

4.4.3 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

4.4.4 Suport als instituts

4.4.5 Programa comarcal d'activitats formatives

4.4.6 Ocupació juvenil - Web www.treballateca.com

4.4.7 Punts mòbils de salut

4.4.8 Pla Comarcal de Drogues

4.4.9 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues

4.4.10 Assessoria acadèmica i professional

4.4.11 Assessoria de mobilitat internacional

4.4 HABITATGE

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació

4.5.2 Informació i tramitació d'ajuts i documentació

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d'Habitatges de Lloguer

4.5.4 Dipòsit de contractes de lloguer

4.5.5 Formació i difusió

 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 OCUPACIÓ

5.2 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

5.3 PRODUCTES DE LA TERRA

5.4  AGRICULTURA I MEDI RURAL

5.4.1 Gall del Penedès

5.4.2 Participació en programes europeus

5.5 SUPORT A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA