Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

  • Assumptes Generals, Econòmics i de Règim Interior i de Tecnologies de la Informació i comunicació:  De forma compartida i coordinada de comú acord, Sr. José Antonio Troguet Ballarin i Sra. Maria José Erta Ruiz.
  • Medi ambient, vies, accessos, recursos forestals i gestió i tractament de RSU: De forma compartida i coordinada de comú acord, Sr. Josep Antoni Parache Palacín i Sr. Guillem Fornons Vega.
  • Promoció econòmica: Sr. Josep Lluís Farrero Moyes.
  • Serveis Socials i Benestar, Salut, Atenció a les dones i igualtat i Educació: De forma compartida i coordinada de comú acord, Sra. Maria José Esta Ruiz i Sra. Marimar Fernández Garcia.
  • Joventut, Cultura i Esports: Sra. Marta Rollan Fierro.
  • Turisme: Sr. Alfons Duat Noray.
  • Habitatge i participació ciutadana: Sr. Eduard Saura Domínguez.
  • Agricultura, Ramaderia Escorxador: Sra. Marisol Garcia Ardanuy.