Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

  • Assumptes Generals, Econòmics i de Règim Interior i de Tecnologies de la Informació i comunicació:  Sr. José Antonio Troguet Ballarin.
  • Medi ambient, vies, accessos, recursos forestals i gestió i tractament de RSU: De forma compartida i coordinada de comú acord, Sr. Josep Antoni Parache Palacín i Sr. Guillem Fornons Vega.
  • Promoció econòmica: Sra. Maria José Erta Ruíz.
  • Serveis Socials i Benestar, Salut, Atenció a les dones i igualtat i Educació: Sra. Marimar Fernández Garcia.
  • Joventut, Cultura i Esports: Sra. Marta Rollan Fierro.
  • Turisme: De forma compartida i coordinada de comú acord, Sra. Angels Parramon Fernandez i Sr. Alfons Duat Noray.
  • Habitatge i participació ciutadana: Sr. Anton Estop Monsó.
  • Agricultura, Ramaderia Escorxador: Sra. Marisol Garcia Ardanuy.