Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

De conformitat amb el que disposa l’article 8.1 f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es procedeix  a la publicació dels següents convenis de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de determinades porcions de terreny necessàries per a l’execució de les obres d’urbanització parcial del vial provisional d’accés al nucli antic des de l’Avinguda de Montserrat: