Registre d'empreses classificades Disponible a: Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya)

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica financera i tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.