Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Modificació puntual de Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic. Redefinició del sòl públic a la Plaça del Reg de València d'Àneu 09-02-2017 Aprovació inicial modificació Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic
Memòria
Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanísitc