Vols fer-nos arribar alguna queixa ? Has pensat propostes o suggeriments que consideres adient plantejar-nos perquè puguem millorar? Aquí t'indiquem com fer-ho.

El ciutadà pot fer arribar a l'ajuntament queixes, suggeriments, peticions, consultes, etc., relatius als serveis municipals i al municipi. TRAMITAR

Si voleu que la sol·licitud quedi oficialment registrada la seva entrada a l'Ajuntament, caldrà que ho presenteu amb una instància genèrica; per fer-ho telemàticament és necessari disposar d'un certificat digital reconegut que us identifiqui inici telemàtic

Més informació i model d'instància general de l'Ajuntament d'Alella per presentar-ho en format paper: www.alella.cat/tramits