Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.

Aquest tràmit no serveix per presentar instàncies i sol·licituds a l'Ajuntament que puguin generar drets u obligacions a l'interessat, en aquest cas caldrà que presenteu la instància corresponent i que us identifiqueu mitjançant un sistema de signatura reconegut legalment.

En termini
Preu / Taxa
Gratuït
Documentació a aportar

Documentació complementària que considereu pertinent.

En el cas que la tramitació es faci presencialment caldrà que empleneu una instància general amb la queixa o el suggeriment que proposeu i disposar de cita prèvia a l'OAC de l'Ajuntament. Sol·licita cita.

Descripció

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (p.ex. estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.).

Aquest tràmit no serveix per presentar instàncies i sol·licituds a l'Ajuntament que puguin generar drets u obligacions a l'interessat, en aquest cas caldrà que presenteu la instància corresponent i que us identifiqueu mitjançant un sistema de signatura reconegut legalment.

També podeu comunicar un avís d'incidència a través del WhatsAppAlella
Accediu al número 644 26 71 49 a través de l'aplicació de WhatsApp
Poseu la paraula “Hola” - Del menú principal poseu el número 3 - Avís d'incidència

Organisme competent / Responsable
Ajuntament d'Alella
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
Qualsevol ciutadà/ciutadana.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

En el cas de tramitació presencial a l'OAC és necessari disposar de cita prèvia. Sol·licita cita

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Normativa
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la queixa, suggeriment o proposta hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament d'Alella

Pl. de l'Ajuntament, 1 - 08328 Alella

93 555 23 39 - alella.oac@alella.cat

Per presentar sol·licituds de forma presencial és necessari disposar de cita prèvia - Sol·licita cita

No es realitzarà cap tràmit presencial si esteu obligats a presentar-ho per mitjans telemàtics.

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades, l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, se us informa:

  • Responsable del tractament de les dades personals - Ajuntament d'Alella
  • Dades de contacte del delegat/da de protecció de dades - alella.dpd@alella.cat
  • Finalitat del tractament: Registre, atenció i tramitació de la sol·licitud, i gestió del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament.
  • Legitimació del tractament: En compliment d'obligacions legals.
  • Destinataris/àries: Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte en les casos previstos legalment.
  • Teniu el dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació.
  • Termini de conservació: Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals han estat  obtingudes.

Podeu accedir a la informació completa a www.alella.cat/protecciodades - o sol·licitar-ne una còpia en paper a les oficines de l'Ajuntament.

També podeu consultar la política de privacitat.

Actualitzat el 16/12/2021

Tràmits amb l'Ajuntament

Assistent de tràmits per negocis - Canal Empresa (FUE) Assistent de tràmits per negocis - Canal Empresa (FUE)
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura

Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.

Si necessiteu suport en la presentació podeu consultar el següent ENLLAÇ

Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Tots els tràmits per a la ciutadania Tots els tràmits per a la ciutadania

Consulteu la informació per presentar sol·licituds, realitzar tràmits i gestions amb l'Ajuntament. També us podeu descarregar els formularis necessaris, presentar-ho telemàticament o sol·licitar cita per fer-ho presencialment.