Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

Nom del tècnic Càrrec Correu electrònic Telèfon Prioritat
Jose Felix Valdés Conde Secretari General (funcionari habilitat nacional) valdescf@alella.cat 935552339 1
Amadeu Pujol Puig Interventor (funcionari habilitat nacional) pujolpam@alella.cat 935552339 2
Marta Guàrdia Boter Tresorera accidental (funcionària) guardiabm@alella.cat 935552339 3
Joan Mas Urgell Arquitecte coordinador (funcionari) masuj@alella.cat 935552451 4
Xavier Torres Isach Enginyer coordinador torresix@alella.cat 935559706 5