Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

A través d'aquests enllaços podeu accedir al planejament i a la normativa urbanística del terme municipal d'Alella:

- Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

- Planejament vigent i en tràmit (Ajuntament d'Alella)