Normativa, reglamento y directrices de participación ciudadana Disponible en: Ajuntament de Montcada i Reixac

¿No sabes como se regula la participación ciudadana? Aquí encontrarás las normas de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos en esta institución.

El gener de 2006 després d'un llarg procés participatiu de debat i deliberació es va aprovar al Ple municipal el Reglament de Participació ciutadana, que actualitzava l'antic reglament vigent des de 1990.

Pretén ser el document que reguli les diferents formes i mecanismes que garanteixin la participació de la ciutadania en els assumptes municipals.