En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Per tal de conèixer la qualitat de la transparència i de la comunicació pública, el ciutadà pot consultar el següent enllaç, tot cercant l'entitat Ajuntament dels Pallaresos.

https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/

 

Així mateix, a l'enllaç següent es poden consultar les dades d'emplenament del portal de transparència de la corporació, només cal cerca a nom ens: Ajuntament dels Pallareos.

https://public.tableau.com/app/profile/seu.e/viz/SEU-E-Emplenament/Estadstiquesdetalladesemplenament