En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

 

El Mapa InfoParticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest atorga una puntuació a cada ajuntament de l'Estat, analitzant els seus webs a partir d'un seguit d'indicadors adaptats a les Lleis de Transparència. 

Es poden consultar els resultats del Mapa Infoparticipa dels diferents anys accedint a aquest enllaç.