¿Eres proveedor del ente y tienes que presentar una factura electrónica? En este apartado encontrarás el buzón de facturas electrónicas.

Dades per fer la factura electrònica:

Factures electròniques

DIR3 (Codi Directori Comú d’Unitats i Oficines) del Consell Comarcal del Tarragonès:  L06094301

Entrar a Facturació electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès

Com fer factures electròniques gratuitament per tramitar amb el Consell Comarcal:

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

FACTURAe

B2BROUTER

HAZTEUNAFACTURAe