Servicios, trámites y gestiones

Instancia genérica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Consulta el catàleg de tràmits aquí.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Podeu fer el tràmit online o portar el formulari presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Atención ciudadana

Els canals d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Cassà de la Selva són els següents:

Accés electrònic a través d'Internet

https://www.seu-e.cat/web/cassadelaselva

Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament de Cassà

Rambla Onze de Setembre, 107. 17244, Cassà de la Selva. Girona.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Atenció telefònica

972 46 00 05 - En horaris d'atenció presencial.

Correu electrònic

ajuntament@cassa.cat

Gobierno abierto y transparencia
La información generada por el Gobierno a disposición de la ciudadanía:
Información institucional y organizativa
Organización política, personal, entidades y otros organismos
Gestión económica
Presupuestos, gestión tributaria y económica, patrimonio, subvenciones
Acción de gobierno y normativa
Actos, acuerdos, edictos, convocatorias, normativas, planes y estrategias
Contratos, convenios y subvenciones
Perfil de contratante, contratos menores, órganos y convenios de colaboración
Perfil de contratante Perfil de contratante
Para estar al día de todas las licitaciones y adjudicaciones.
Buzón de facturas Buzón de facturas
Si eres proveedor de una administración y tienes que presentar tu factura electrónica.
Tablón de edictos Tablón de edictos
¿La administración no ha podido contactar contigo? Consulta en el tablón de edictos para ver si formas parte de algún procedimiento.
Participación Participación
Buscamos que la ciudadanía se implique en los procesos y las actuaciones de nuestro municipio.