Consulta l'evolució de la liquidació del pressupost municipal de Vilobí d'Onyar des de l'any 2015 fins a l'actualitat: 

Consulta les dades del tancament anual del pressupost municipal exercici per exercici. Les següents gràfiques es mostra: 

  • Liquidació del pressupost anual per capítols i proporció de cada capítol sobre el total de la liquidació 
  • Desviació dels capítols pressupostàris respecte la previsió inicial de pressupost

LIQUIDACIÓ 2020

 

LIQUIDACIÓ 2019

LIQUIDACIÓ 2018