Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mes Any Mitjà de comunicació Concepte Import (iva inclòs) Àmbit Prioritat
"Les ciutats són capitals" Punt Avui - Comarques Gironines Subscripció, anuncis, publicitat i altres, que inclou el projecte de comunicació multimèdia "Les ciutats són capitals" 6500.0 Promoció Econòmica 0