Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.

Pla d'Actuació Municipal (2019-2023)

A continuació s'ofereix l'estat d'execució de les accions recollides en el Pla d'Actuació Municipal que es va establir a l'inici de la legislatura, juntament amb l'indicador del seu grau de compliment: completat, en procés o no realitzada.

PAM 2022