Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni subvencional per la realització d'activitats per part de l'AMPA Escola Salvador Espriu

Import 3200.0

Data de signatura 26-07-2022

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Camps Vicente, alcalde-president de l'Ajuntament de Vidreres.

Georgina Rius Lopez, presidenta de l'AMPA Escola Salvador Espriu.

Documents CONVENI AMPA SALVADOR ESPRIU 2022.pdf

Conveni subvencional per la realització d'activitats per part de l'Agrupació Sardanista Bella Dansa

Import 3500.0

Data de signatura 21-06-2022

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Camps Vicente, alcalde-president de l'Ajuntament de Vidreres.

Verònica Sureda , presidenta de l'Agrupació sardanista Bella Dansa.

Documents CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA BELLA DANSA 2022.pdf

Conveni subvencional per la realització d'activitats per part del Grup Teatral Vidrerenc

Import 1800.0

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Camps Vicente, alcalde-president de l'Ajuntament de Vidreres.

Àngel Teixidor Johé, president del Grup teatral vidrerenc.

Documents CONVENI GRUP TEATRAL VIDRERENC 2022.pdf

Conveni subvencional amb l'entitat Joves de Vidreres CFS

Import 800.0

Data de signatura 19-12-2022

Vigent No

Durada Fins a 31/01/2023

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Camps Vicente, Alcalde de l'Ajuntament de Vidreres

Albert Bas Castro, secretari de l'entitat Joves de Vidreres CFS

Documents CONVENIS JOVES VIDRERES 2022

Conveni subvencional ADF Cadiretes-Montbarbat per la instal·lació d'un sistema fotovoltaic

Import 2998.99

Data de signatura 31-01-2023

Vigent

Durada Fins a 31/12/2023

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Camps Vicentes, alcalde de l'Ajuntament de Vidreres

Jordi Viader Vives, president de l'entitat ADF Cadiretes-Montbarbat

Documents CONVENI ADF 2023

També podeu consultar els convenis interadministratius signats per l'Ajuntament al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.