Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

20-06-2022 Sentència 166/22

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona (UPSD Cont. Administrativa 1)

Tipus Estimació del recurs i continuació de la tramitació de la llicència d'obres sol·licitada

Documents 2022 SENTENCIA 166

Amb posterioritat al 20/06/2022 l'Ajuntament no ha rebut cap més resolució judicial.