La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Any 2022: Any 2021: Any 2020: Any 2019:

 

Mandat 2015-2019

Any 2019: Any 2018: Any 2017: Any 2016: