Encara no saps quines són les festes generals i locals d'aquest municipi? No cal que busquis més perquè aquí les trobaràs totes.

Calendari oficial

Respecte les festes generals i locals, es poden trobar al cercador de la Generalitat de Catalunya. Tot i així fem esmena a les festes generals i locals que afecten al Ajuntament de Tordera.

El calendari de dies inhàbils, a l’efecte del còmput de terminis, està regulat en el capítol II del títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual, de conformitat amb l’article 30 d’aquesta Llei, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius. Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari; és a dir, des de dilluns fins a divendres, sempre que no siguin festius.

El calendari de dies inhàbils del Ajuntament de Tordera, per a aquest 2020 és el següent:

Calendari oficial de festes laborals a Catalunya el 2020

D’acord amb el que disposa l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020, els dies festius a Catalunya i, per tant,inhàbils són els següents:

• 1 de gener (Cap d'any)

• 6 de gener (Reis)

• 10 d'abril (Divendres Sant)

• 13 d'abril (Pasqua Florida)

• 1 de maig (Festa del Treball)

• 24 de juny (Sant Joan)

• 15 d’agost (l’Assumpció)

• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

• 12 d’octubre  (Festa Nacional d’Espanya)

• 1 de novembre (Tots Sants)

• 8 de desembre (La Immaculada)

• 25 de desembre (Nadal)

• 26 de desembre (Sant Esteve)

Calendari de festes locals a Tordera.

D’acord amb el que disposa l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020, els dies festius a Tordera i, per tant, inhàbils són els següents:

• 11 de maig

• 24 d'agost

El Registre Electrònic del Ajuntament de Tordera admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores. Quan, per raons tècniques, el Registre Electrònic no estigui operatiu, s’anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.

A l’efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en un dia inhàbil.