En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. 

El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament de Tordera s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada a la seu electrònica i a la web municipal, establerts per:

Amb l'entrada en vigor de  la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el portal de transparència esdevé l'instrument bàsic per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establerts per la Llei i per facilitar als ciutadans la consulta de la informació en poder de les administracions públiques i la resta de subjectes obligats.

El portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat activa que permet l'accés a tota la informació disponible a través d'enllaços a les seus electròniques de les administracions i entitats que s'hi integren. 

El Mapa InfoParticiapa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat l'any 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya. Que avalua anualment les webs municipals dels Ajuntaments Locals en base a 48 indicadors adaptats a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i govern obert.

Per accedir als resultats obtinguts premeu aquí.

L'organització no governamental Transparency International España elabora períòdicament l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA). A través d'un conjunt de 80 indicadors relacionats amb àrees com la gestió economicofinancera, les obres públiques o la contractació, l'ITA avalua el nivell de transparència davant de la ciutadania dels 110 ajuntaments més grans de tot Espanya.

  • Indicadors públics d'activitat dels serveis prestats pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) 

A partir del 2018, l'informe d'activitat mensual dels serveis del Consorci AOC, dels quals l'Ajutament de Tordera hi està adherit, es presenta en format Power BI, una solució d'anàlisi que ofereix una visualització interactiva de les dades així com la posibilitat de compartir la informació mitjançant un ellaç, i també ofereix la possibilitat d'incrustar l'anàlisi en una pàgina web.

Aquesta eina suposo tot un seguit d'avantatges, pel fet de que l'actualització de les dades és automàtica i on no hi té cabuda els possibles errors humans en el tractament de la informació.

Aquest format inclou un històric de cada servei , i variant el mes i el any podeu accedir a les dades concretes que cerqueu. Les dades s'actualitzen a mes vençut o sigui un cop hagi finalitzat el mes.

El 2020 l'Ajuntament de Tordera, va ser inclòs com a TOP 10, dins dels grup dels 10 municipis d'entre 5.000 a 20.000 habitats per l'Administració Oberta de Catalunya, en reconeixement com a ens capdavanters en transformació digital. (VI edició dels Reconeixments Administració). El 2021 i 2022 torna a rebre el reconeixement del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, en aquestes anualitats com a TOP 20, posicionat dins dels primers 20 municipis d'entre 5.000 a 20.000 habitants. (edicions 2021 i 2022). Podeu consultar l'índex de maduresa digital del Ajuntament de Tordera, en aquest enllaç.

Per consultar el informe mensual de l'activitat del Consorci AOC, cliqueu aquí.