Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Actualment l'Ajuntament ha adjudicat la contractació del servei d'elaboració de l'inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i d'Habitatge  que s'executarà en el primer trimestre del 2023, com annex i part del Inventari General del patrimoni de l'Ajuntament de Tordera degudament actualitzat que es preveu disposar en una fase posterior.