Organització política

Esquerra Republicana de Catalunya
En Comú Podem
Partit dels Socialistes de Catalunya
Ciutadans
Junts per Tarragona
Candidatura d'Unitat Popular
Partit Popular de Catalunya
No adscrits