Vols conèixer les iniciatives normatives previstes? En aquest apartat trobaràs totes les propostes d'ordenances i reglaments que han de ser aprovades i/o modificades durant el proper any.

Pla Normatiu de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per a l'any 2022 

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2022, va aprovar el Pla Normatiu per a l'any 2022 que comprèn les ordenances, reglaments i bases de caràcter general de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia que hi ha previst d'aprovar la seva creació, modificació o derogació durant l’any 2022.

Per Decret d'Alcaldia, de 10 d'octubre de 2022, es modifica el Pla Normatiu per a l'any 2022 incorporant el Reglament de prestacions de caràcter social de l'Ajuntament.