Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Per a més informació sobre les ordenances fiscals podeu accedir a:

https://seuelectronica.santsadurni.cat/siac/Publicaciones.aspx?t=OF#p102