T'oferim aquí la informació sobre la contaminació de l'aire del municipi.

T'oferim aquí la informació sobre la contaminació de l'aire del municipi.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/mesura_de_la_qualitat_de_laire/