En cas que es produeixi alguna incidència al voltant del funcionament dels serveis, aquest és el lloc on podràs assabentar-te'n.

Si detecteu alguna incidència en els serveis municipals, podeu fer-la arribar mitjançant el següent enllaç

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/FDE8ADC1AEBF4CF89FA7B12580DACF84.asp?codent=811