Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja no disposa d'auditories de comptes.

Podeu consultar la informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes

http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=082397000&l=ca_ES