Tens curiositat o necessites consultar el contingut d'algun pla territorial d'urbanisme aprovat per l'ens? No cal que el demanis: aquí els podràs consultar tots.

Descripció Enllaç Prioritat
Plans territorials: general, parcials, sectorials i directors http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/