Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Conjunt de dades que mostra la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels diferents càrrecs.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
CALENDARI FISCAL 2019 14-01-2019 https://orgtn.diba.cat/Informacio/calendari/calendari?idTramit=38e5cc24-7589-406e-9464-50409da8feab